Öğrenci Koçluğu

Danışmanlık ve Takip Sürecimiz Öğrencimizle 2 Başlık Altında Yapılır:

– Tanışma Kimya Görüşmesi
– Seviye Belirleme Durum Saptama
– Hedef Belirleme
– Olumsuz Tutum, Davranış ve Önyargılardan Kurtulma
– Özel İlgi, Sıkı Takip, Motive Etmek, Öğrenmeyi Öğrenmesini Sağlayarak Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazandırma

– Ders Programı Hazırlama ve Ders/Konu/Müfredat Takibi
– Soru Bankası, Kaynak Kitap Takibi
– Düzenli Deneme Sınavları, Konu Analizleri ile Eksiklerin Belirlenmesi
– Tercih Danışmanlığı


Ayrıca Koçluk Sürecinde;

• Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
• NLP Kişilik-Karakter Rengi Testi
• Çalışma Alışkanlıkları Belirleme Testi
• Mesleki Olgunluk / Farkındalık Ölçme Testi
• Problem Tarama Envanteri
• Sağ-Sol Beyin Etkinlik Testi
• Burdon Dikkat Testi
• En Verimli Nasıl Öğreniriz
• Algılanan Aile Desteği Ölçeği
• Zeka Alanı Ölçeği / Çoklu Zeka Testi
• Beck Anksiyete (kaygı) ölçeği gibi birçok test ihtiyaç halinde ve karşılaşılan problemlerin daha iyi anlaşılması ve çözülmesinde öğrenciye uygulanır ve gerekli geri dönüşler veliyle paylaşılır.

Siz de sınavlarınızı alanında uzman bir eğitim danışmanı ile hazırlanmak istiyorsanız bize ulaşın…