"forbrain"

“forbrain”, Bilişsel becerileri belirlemek ve geliştirmek için yapılan kısa süreli hafıza-dikkat çalışmalarıdır. Her insanın dikkat potansiyeli vardır. “forbrain”, potansiyelinizi geliştirip fark yaratmanızı sağlar. Öğrenmeyi öğretme iddiasıyla kurulan “forbrain”, 7-21 yaş arasındaki okul çağı çocuklara ve gençlere, bilişsel ve dikkat becerilerini geliştirme programları sunar. Çalışmalar 40 dakikalık dikkat çalışmaları, egzersizleri şeklinde yapılır.