Akıl Zeka Oyunları

Dikkat & Konsantrasyon = Algılamada Yüksek Başarı

Aşağıda gösterilen oyunlardan oluşan bir eğitimdir.
Eğitimin amacı:
•Görsel algıyı geliştirmek
•Problem çözme becerisini geliştirmek
•Akıl ve mantık yürütme yeteneğini arttırmak
•Denge ve motor gelişimini ilerletmek
•Dikkat arttırmak
•Kaliteli vakit geçirmek
•Strateji oluşturma becerisi kazandırmak…
şeklinde sayabiliriz.
Zekâ Oyunlarının Faydaları:
1- Sabırlı olmayı öğretir, acelecilikten kurtararak daha fazla dikkate odaklandırır.
2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,.
3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,.
4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,.
5- Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,.
6- Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,.
7- Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,.
8- Düşünen, cesaretli, özgüveni yüksek, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar.