LGS Hazırlık:

8.Sınıf öğrencilerine yönelik uyguladığımız LGS (Liselere Giriş Sınavı) Hazırlık Kurs çalışmalarımız 5 kişilik guruplardan oluşan butik bir eğitimdir. İsteyen Öğrencilerimiz birebir ders şeklinde de sınava hazırlanabilmektedir. Yaptığımız çalışmaların temelini; alanında uzman, sınav sistemine hakim branş öğretmenleri, özel ilgi-sıkı takip-etkin rehberlik/koçluk anlayışı vardır. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler Yabancı Liselere, Proje okulu olarak belirlenen Fen-Anadolu-Sosyal Bilimler liselerine girme imkânı bulurlar.

Bahçeşehir Özel Ders

Özel ders, öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan birebir takviye çalışmalarıdır. Sınıf ortamında anlatılan dersler çoğunlukla genele hitap ettiği için bazı öğrencilere daha basit anlatımlar bazı öğrencilere de daha teferruatlı detaylı anlatımlar gerekebilir. Bazen alınan 1 saatlik özel ders sınıf ortamında anlatılan 4-5 saatlik derse karşılık gelebilmekte ve öğrencinin anlatılan konuyu daha iyi öğrenmesine ve derslerinde-sınavlarında başarılı olabilmesini sağlamaktadır.

Danışmanlık ve Takip Sürecimiz Öğrencimizle 2 Başlık Altında Yapılır:

– Tanışma Kimya Görüşmesi
– Seviye Belirleme Durum Saptama
– Hedef Belirleme
– Olumsuz Tutum, Davranış ve Önyargılardan Kurtulma
– Özel İlgi, Sıkı Takip, Motive Etmek, Öğrenmeyi Öğrenmesini Sağlayarak Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazandırma

– Ders Programı Hazırlama ve Ders/Konu/Müfredat Takibi
– Soru Bankası, Kaynak Kitap Takibi
– Düzenli Deneme Sınavları, Konu Analizleri ile Eksiklerin Belirlenmesi
– Tercih Danışmanlığı

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

- Gözümüzün kaslarını eğitmeyi
- Gözümüzün çevik görmesini
- Görme alanını genişletmeyi
- Okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı,
- Bütün bunlar ile görme + algılama uyumunu sağlamayı amaçlar.

Hafıza Teknikleri & Kodlama

İçerik:
1.Hafıza nedir? Nasıl hatırlar, nasıl unuturuz?
2.Etkin bir hafıza için temel prensipler,
3.Sağ ve sol beyin sistemleri,.

Zihin Haritaları

‘Mind Map’ yani ‘Zihin Haritası’ temelde bir not alma yöntemidir. Beyin fırtınasını sevenler için, uçsuz bucaksız deryalarda gezmeyi seven zihinler için ilaç gibi bir kafa toplama yöntemidir. Bu yöntem anahtar sözcüklerden, resimlerden faydalanarak bilgiyi organize etmek için kullanılan ve karmaşık ve detaylı bilgi yığınlarını sınırlı bir alanda ve akılda kolayca kalacak şekilde depolayan bir grafik yöntemdir.

Dikkat & Konsantrasyon = Algılamada Yüksek Başarı
Eğitimin amacı:

1- Sabırlı olmayı öğretir, acelecilikten kurtararak daha fazla dikkate odaklandırır.
2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır.
3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.
4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,

"Forbrain" Bilişsel Beceri-Dikkat Geliştirme

““forbrain”, Bilişsel becerileri belirlemek ve geliştirmek için yapılan dikkat-hafıza tekniğidir. Her insanın dikkat potansiyeli vardır. “forbrain”, potansiyelinizi geliştirip fark yaratmanızı sağlar. Öğrenmeyi öğretme iddiasıyla kurulan “forbrain”, 7-21 yaş arasındaki okul çağı çocuklara ve gençlere, bilişsel ve dikkat becerilerini geliştirme programları sunar.

Blog

31 Temmuz 2018

2018 TYT ANALİZİ

26 Haziran 2018

UĞUR OKULLARI 2018 LGS ANALİZİ:

26 Haziran 2018

BİLFEN ORTAOKULLARI 2018 LGS ANALİZİ